porządki


porządki
iron. Ładne porządki! Co to za porządki! «z ironią lub z oburzeniem o złych zwyczajach, złym stanie czegoś»: Obraz na noc nie zasłonięty... Ładne porządki!... Z. Kossak, Wina. Jak długo ten przystanek będzie w takim stanie! Co za porządki! Do gazety o tym napiszę! H. Ożogowska, Głowa.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • porządki — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. porządkików {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sprzątanie, robienie porządku, czyszczenie, mycie, układanie rzeczy itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wiosenne porządki. Kogoś czekają… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • porządek — m III, D. porządekdku, N. porządekdkiem; lm M. porządekdki 1. zwykle blm «regularny układ, rozkład, rozstawienie, plan czegoś; należyty ład, stan czegoś; czystość, schludność» Idealny, wzorowy porządek. Naturalny, przyrodzony porządek. Porządek… …   Słownik języka polskiego

  • ładny — pot. Ładne kwiatki, ładna historia, ładny bal, gips, interes itp. «wyrażenia oznaczające niezadowolenie, nieprzyjemne zdziwienie, zaskoczenie»: Parę danych odnotował w kartotece. Wiek, zawód: psycholog! Ładne kwiatki, pewnie za wariata mnie… …   Słownik frazeologiczny

  • generalny — generalnyni 1. «dotyczący ogółu, obejmujący ogół ludzi albo zjawisk, faktów; ogólny, powszechny» Generalne obrady, generalny zjazd. Generalny przegląd. ∆ Próba generalna «próba ostateczna, bezpośrednio poprzedzająca właściwe występy,… …   Słownik języka polskiego

  • czyścioszka — ż III, CMs. czyścioszkaszce; lm D. czyścioszkaszek zdr. od czyściocha (zwykle w zn. 1) U tej czyścioszki wieczne porządki …   Słownik języka polskiego

  • domowy — domowywi 1. «będący w związku z domem jako budynkiem mieszkalnym; należący do budynku mieszkalnego» Dozorca domowy. ∆ Zwierzęta domowe a) «zwierzęta hodowane przez człowieka» b) «zwierzęta żyjące w osiedlach ludzkich lub w ich pobliżu, np. mysz»… …   Słownik języka polskiego

  • gruntowny — gruntownyniejszy «obejmujący całość, wnikający w szczegóły; dogłębny, dokładny, całkowity, zupełny» Gruntowne porządki. Gruntowna wiedza, znajomość czegoś. Gruntowne zmiany …   Słownik języka polskiego

  • nowy — nowywi, nowywszy 1. «nie zniszczony, niedawno zrobiony, nabyty; świeżo powstały, świeżo założony» Nowy kapelusz. Nowe rękawiczki, ubranie. Nowy samochód. Nowe meble. Nowe domy, osiedla. Rzecz całkiem nowa, prawie nowa, zupełnie nowa. Wszystko… …   Słownik języka polskiego

  • oporządzać — ndk I, oporządzaćam, oporządzaćasz, oporządzaćają, oporządzaćaj, oporządzaćał, oporządzaćany oporządzić dk VIa, oporządzaćdzę, oporządzaćdzisz, oporządzaćrządź, oporządzaćdził, oporządzaćdzony 1. «robić porządki, przyprowadzać do porządku;… …   Słownik języka polskiego

  • poczynić — dk VIa, poczynićnię, poczynićnisz, poczynićczyń, poczynićnił, poczynićniony «wykonać wiele jakichś czynności, prac; wykonać wiele czynności dla osiągnięcia jednego celu» Poczynić porządki, zakupy. Poczynić przygotowania do podróży. Poczynić… …   Słownik języka polskiego